Sociální odpovědnost

  • Podniky a zaměstnanci

Společnost se vždy řídila koncepcí zaměřenou na lidi, chránila práva a zájmy zaměstnanců podniku, poskytovala ubytování a slavíky zaměstnancům výrobní linky zdarma, zřizovala poštovní schránku s návrhy zaměstnanců, naslouchala hlasu zaměstnanců a usilovala o vytvoření platformy pro společný růst podniků a zaměstnanců.

  • Podniky , dodavatelé a zákazníci

Z hlediska dodavatelů a zákazníků byla ve sledovaném období udržována dlouhodobá přátelská spolupráce se společností. V souladu s konceptem poctivosti a důvěryhodnosti společnost usiluje o rozvoj s dodavateli a zákazníky a spolupráce se dále posílila.

  • Podnikání a společnost

Jako nekótovaná veřejná obchodní společnost věnuje společnost velkou pozornost své sociální odpovědnosti jako nekótované veřejné obchodní společnosti a snaží se o ekonomickou návratnost akcionářům. Za účelem hlubokého provedení národní strategie a ducha rozvoje zmírňování chudoby se společnost aktivně snaží hrát roli nekótovaných veřejných společností při plnění národní strategie zmírňování chudoby. Během sledovaného období společnost implementovala cílené plánování zmírňování chudoby různými způsoby a v posledních letech věnovala desítky tisíc juanů na podporu výstavby chudých oblastí.